Jan Jørgensen

Sikkerhetsrådgiver at SCANDINAVIAN SAFETY GROUP AS
Gjennom de siste 15 år drevet med sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring og er svært opptatt av å levere opplæring som gjør at arbeidere tenker HMS og sikkerhet for egen og kollegaer gjennom hele arbeidsprosessen. Har de siste år bygger e-læringskurs, der jeg er opptatt av at deltakerne skal ha en interessant opplevelse. Jeg leverer kun kurs jeg selv kunne hatt interesse av. I kursproduksjon bruker vi animasjoner, bilder og video, gjerne med drone for å få gode oversiktsbilder....
More...